کمیتۀ مؤظف لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام، با مسؤولان وزارت دفاع ملی نشست‌های را برگزار کرد

yama_admin
Wed, May 17 2023 1:05 PM
ورارت دفاع ملی

کمیتۀ مؤظف در وزارت دفاع ملی لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام در وزارت دفاع ملی، در مقر این وزارت به سلسلۀ نشست‌های قبلی خویش با برخی از مسؤولان این وزارت دیدارهای تعارفی برگزار کردند.

اعضای این کمیته محترم مفتی روح‌الله حماس، محترم سید فیض‌الله کرار و محترم مولوی ضیاالرحمن منیب روز شنبه ۲۳ شوال المکرم سال ۱۴۴۴ هجری قمری، در دیدار با رئیس کشف و استخبارات وزارت دفاع ملی روی همآهنگی بهتر میان این وزارت و لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام تأکید کرده و به گونۀ رسمی استعلام‌های معلوماتی را تسلیم کرد.

در همین حال هیأت مؤظف در دیدار با محترم الحافظ عبدالمجید مرستیال پرسونل و تعلیمات وزارت دفاع ملی، پروسۀ کاری لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام را تشریح کرد. وی به هیأت موظف از همکاری همه جانبه در این زمینه اطمینان داد.

از سوی دیگر کمیتۀ مؤظف در وزارت دفاع ملی، روز دوشنبه ۲۵ شوال المکرم سال روان هجری قمری در دیدار با محترم مفتی لطیف‌الله حکیمی سرمفتش وزارت دفاع ملی دیدار تعارفی داشته و یک نسخۀ از قانون توشیح شدۀ لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام را به ایشان تقدیم نمود.

وزارت دفاع

سرمفتش وزارت دفاع ملی از هیأت موظف با کمال مهربانی و سلوک نیک استقبال کرده و در راستای تحقق فرامین، احکام و هدایات امیرالمومنین حفظه‌الله، وعدۀ همکاری نمود.

همچنان هیأت مؤظف در دیدار تعارفی با محترم مولوی عنایت‌الله خوارزمی رئیس ارتباطات ستراتیژی و امور عامه وزارت دفاع ملی استعلام‌های از قبل تحریر شده را رسماً جهت ارائۀ معلومات تسلیم نمود. رئیس ارتباطات ستراتیژی و امور عامۀ این وزارت به هیأت مؤظف وعدۀ همکاری داد.

در همین حال هیأت مؤظف استعلام‌های مطروحه قبلی را غرض ارائۀ معلومات به آمر دفتر معاون ستراتیژی و پالیسی این وزارت نیز تسلیم نمود.

هیأت مؤظف روز سه شنبه ۲۶ شوال المکرم سال روان قمری، با محترم مفتی مسیح‌الله مؤذن  رئیس حقوق وزارت دفاع ملی نیز دیدار تعارفی داشته و پروسۀ کاری لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام و هدایات امیرالمومنین حفظه الله را تشریح کردند.

رئیس حقوق وزارت دفاع با تشریح برخی از مسایل شرعی از هیأت مؤظف استقبال نموده و در راستای تحقق فرامین، احکام و هدایات رهبری ا.ا.ا وعده همکاری داده و از اجراآت هیأت مؤظف ستایش کرد.

جلسات فوق با دعای خیر خاتمه یافت.

گفتنی است که لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام جهت تعقیب فرامین و احکام امیرالمومنین حفظه‌الله کمیته‌های خاص را در مرکز و  ولایات، تعیین کرده است.

Latest news

Wed, Feb 05 2020 10:26 AM
Background image

The Attorney General’s Office’s Press Release on Its Commitment to Access to information,

A number of Afghan press agencies expressed their discontent with Afghanistan government agencies and the Attorney General Office for not granting Media full access to information. . .

Mon, Dec 09 2019 9:02 AM
Background image

Attorney General: Humanitarian Culture and Respect for Humanity Is the Core of Our Activities

Saranpoh Mohammad Farid Hamidi, Attorney General of Islamic Republic of Afghanistan in a ceremony held for commemorating “International Day of Persons with Disabilities” said that the. . .

Wed, Dec 04 2019 2:50 AM
Background image

Badghis Mayor Discharged by the Appellate Court of the ACJC

Abdul Qadi Kamran, son of Abdul Ghani, Mayor of Badghis province convicted by the Appellate Court of the Anti-Corruption and Justice Center (ACJC) on the charge of falsification,. . .

BACK TO NEWS