مقاله‌ها

فصل‌نامۀ علمی- پژوهشی څارنوال

این نشریۀ علمی و تحقیقی به صورت ویژه در حوزۀ حقوق، از سوی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان در هر سه‌ ماه یک‌بار، تحت نظر هیأت تحریر نشر و توزیع می‌گردد.

مقالات این فصل‌نامه بر اساس روش‌های معیاری و اکادمیکِ تحقیقی و مقاله نویسی از سوی اعضای کادر څارنوالی، اکادمی علوم افغانستان، استادان دانشگاه‌ها و پژوهشگران تهیه می‌گردد که برای کارمندان ادارات عدلی و قضائی، وکلای مدافع، محصلین حقوق و شرعیات و علاقمندان مطالعۀ تخصصی در زمینۀ حقوق و قضاء؛ جنبۀ کاربردی و دانش افزایی دارد.

عناوین مقالات شماره ۵۳ فصل‌نامه:

اصول حاکم بر مساعدت های حقوقی - داکتر غلامحیدر علامه

مصونیت در پرتو شریعت و قانون - محمدمنیر مروت

حقوق بشردوستانه  از نظر اسلام - محمداعظم طارق

د محبس پېژندنه - سیما محب

کنترول اجتماعی؛ راهی برای کاهش جرایم - محمدمهدی باتور

د متهم د سکوت حق د اسلامي شریعت سره پرتلیزه څیړنه - سمیعالله شینواری

بررسی تعلیق تنفیذ حکم  در کودجزا - جلیل احمد شیرزاد