اشتراک رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان در جلسۀ نوبتی کمیسیون منع خشونت علیه زنان

Ago
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ - ۱۰:۲۹
jawzjan

محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان با آمر څارنوالی منع خشونت علیه زنان و رسیدگی به تخلفات اطفال، روز یک‌شنبه چهارم جدی ۱۳۹۷خورشیدی در نشست ماهوار کمیسیون منع خشونت علیه زنان در این ولایت اشتراک کردند.

رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان در این نشست افزون بر صحبت در مورد اجراآت یک‌ماه اخیر آمریت منع خشونت علیه زنان، از نهادهای کشفی این ولایت خواست که در گرفتای مظنونان جرایم خشونت علیه زنان بیشتر از پیش تلاش کنند. به باور آقای حکیمی، پیگیری جدی قضایای خشونت علیه زنان و به محاکمه کشانیدن عاملان آن، سبب کاهش این‌گونه جرایم در کشور خواهد شد.

وی از ریاست حج و اوقاف ولایت جوزجان نیز خواست تا از طریق منابر و مساجد اضرار خشونت علیه زنان را برای مردم تبلیغ کنند. به قول آقای حکیمی بلند رفتن سطح آگاهی شهروندان نیز در کاهش خشونت علیه زنان موثر و تعیین کننده خواهد بود.