اصلاح مجدد زندانیان، از احکام صریح دین اسلام و قوانین افغانستان است

ago_admin
یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۷ - ۱۶:۱۳
parwan

څارونکی محمدشریف مهربان شیرزاد رئیس څارنوالی استیناف ولایت پروان در برنامه‌یی که ۱۶ سبنلۀ ۱۳۹۸خورشید به منظور تطبیق فرمان شماره ۱۵ ریاست جمهوری در زندان ولایت پروان راه اندازی شده بود گفت که این ریاست متعهد بر تطبیق فرمان‌های عفو و تخفیف ریاست جمهوری کشور در اسرع وقت می‌باشد.

بر اساس فرمان شماره ۱۵ ریاست جمهوری اسلامی افغانستان۱۱ تن زندانی مشمول یک زن و ۱۰ مرد مورد عفو و تخفیف قرار گرفته و از زندان آزاد شدند.

رئیس څارنوالی استیناف ولایت پروان از اهمیت اصلاح و تربیت زندانیان در دین مقدس اسلام و قوانین افغانستان نیز صحبت کرد.

آقای مهربان شیرزاد در این برنامه با اشاره به زندانیان گفت: " امید است که زندان برای شما مکتب و جای ندامت از اعمال مرتکبۀ شما باشد و دوباره به فامیل‌های تان به عنوان اشخاص سالم و توان‌مند برگردید."

گفتنی است که این زندانیان از سوی نهادهای عدلی و قضایی، از پنج سال تا دو ماه زندان محکوم به مجازات شده بودند.