تماس با ما

34.539623751713, 69.165932036148

معلومات برای تماس

شهر‌نو، کابل-افغانستان
iprd@ago.gov.af