ثبت و رسیدگی به ۳۱۶قضیی جنایی از سوی څارنوالی استیناف ولایت سمنگان

Hussain_admin
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱ - ۱۰:۱۵

ثبت و رسیدگی به ۳۱۶قضیی جنایی از سوی څارنوالی استیناف ولایت سمنگان

ریاست څارنوالی استیناف ولایت سمنگان در سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی، به ۳۱۶ قضیی جنایی رسیدگی نموده که از این میان ۸۳ قضیه محول محکمۀ ابتداییه شده و ۲۸مورد جهت تطبیق حکم به محکمۀ استنیاف ارسال شده است. همچنان ۳۳ مورد آن حفظ شده، ۷۵ قضیه تحت کار این ریاست قرار داشته و ۷۰ قضیۀ دیگر مراحل محاکماتی خویش را تکمیل و نهایی گردیده است.

در اثر رسیدگی به قضایا، ۸ میلیون و ۶۱ هزار و ۶۰۰  افغانی جریمۀ نقدی به طور قطعی به حساب دولت واریز شده و همچنان ۶ عراده موتر، ۲ میل کلاشینکوف، یک میل کره بین، ۸ میل تفنگچه، ۱۴۰کیلو گرام چرس، ۲۲ لیتر مشروبات الکولی و ۱۸۵ لیتر کشمش تخمیرشده مصادره گردیده است.

از سوی دیگر ریاست څارنوالی استیناف ولایت سمنگان، ۲۵ تن از کارکنان مسلکی و اداری خویش را به برنامه‌های متداوم آموزشی معرفی کرده است.

همچنان این ریاست به منظور تطبیق یکسان قانون و تأمین عدالت در سطح ولایت با ارگان‌های کشفی، امنیتی و قضایی نشست‌های همآهنگی را نیز راه اندازی نموده است.

قابل یاد آوری است که این څارنوالی در سال مالی ۱۳۹۹ ، تعیمر الحاقیۀ خویش را در دو طبقۀ دفترهای کاری به ارزش ۹ میلیون ۹۶۸هزار و ۶۷۰ افغانی از بودجۀ غیرمشروط ولایتی اعمار کرده است. همچنان ۸۰۰ متر مربع زمین را جهت اعمار بلاک رهایشی برای کارمندان این اداره از ریاست شاروالی اخذ نموده است.