جلسۀ همآهنگی میان څارنوالی‌های استیناف ولایت جوزجان، څارنوالی عسکری و مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی این ولایت، راه اندازی شد

ago_admin
دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۲ - ۸:۱۷
jawzjan

در این نشست محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان، مل پاسوال مطیع‌الله‌ مولوی زاده رئیس څارنوالی عسکری ولایت جوزجان، سمونوال سیدعزت‌الله هاشمی رئیس څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی ولایت جوزجان و برخی از کارکنان این ولایت اشتراک کرده بودند.

جلسۀ یاد شده روز چهارشنبه ۲۸ حمل سال ۱۳۹۸ خورشیدی، در تالار نشست‌های ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان، برگزار شد.

هدف از برگزاری این جلسه، همآهنگی مداوم میان څارنوالی‌های این ولایت، در راستای تشریک مساعی، اجراآت یک‌سان و تثبیت شناسایی خلاها در اجراآت خوانده شده بود.

محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان، در این نشست گفت: "همآهنگی میان نهادهای عدلی و قضایی می‌تواند در سرعت‌بخشیدن اجراآت، تطبیق قانون و تأمین عدالت نقش مهم و اساسی را ایفا کند."

به گفتۀ آقای حکیمی، همآهنگی موجود میان څارنوالی استیناف ولایت جوزجان، څارنوالی عسکری و څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی این ولایت، تقویت یافته و رضایت مردم از عمل‌کرد این نهادها بیشتر شده است. به قول وی، پس از این نشست‌ها به منظور بهبود همکاری  میان این څارنوالی‌ها، به شکل ماهوار برگزار خواهد شد.