دوسیۀ پدری که دختر هشت ساله اش را با تیشه زخمی کرده بود، از سوی څارنوالی بررسی و محول محکمه گردید 

ago_admin
دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۴ - ۱۷:۵۸
logo

څارنوالی استیناف ولایت غور، از دریافت دوسیه مجروح شدن دختر هشت ساله از سوی پدرش توسط تیشه خبر می‌دهد. این رویداد در تاریخ ۲۸ ثور سال ۱۳۹۸ خورشیدی، در قریۀ قزل ولسوالی لعل سرجنگل این ولایت، رخ داده است.

څارنوال مؤظف این قضیه را پس از اکمال تحقیق و ترتیب اتهام‌نامه صورت دعوی و ذکر دلایل مبنی بر اثبات جرم به رویت اسناد و شواهد، به تاریخ ۲۶ جوزای سال ۱۳۹۸ خورشیدی، محول محکمۀ ابتدایی منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال این و لایت نموده است.

څارنوال مؤظف، از پیش‌گاه محکمۀ ابتدایی منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال این ولایت، برای متهم قضیۀ، تطبیق حکم مادۀ ۲۲ قانون منع خشونت علیه زن را با رعایت مادۀ ۵۷۷ کودجزا، درخوست نموده است.

در تحقیقاتی که از مظنون قضیه صورت گرفته است، اظهار داشته که دخترش(متضرر) را به دلیل در بغل گرفتن خواهر خوردش مورد حمله قرار داده و او را از ناحیۀ سر مجروح ساخته است.

تحقیقاتی که از سوی څارنوالی استیناف ولایت غور انجام شده است، نشان می‌دهد که پدر دختر معتاد به مواد مخدر نوع تریاک بوده و این ادعا را اهالی قریه نیز تأیید کرده اند. وی بارها به اموال و اجناس اهالی قریه دست‌برد زده است. همچنان گفته می‌شود که وی هنگام بیرون کردن اجناس خانه ا‌ش برای به دست‌آوردن پول مواد مخدر، با ممانعت دختر اش مواجه گردیده که سرانجام این عمل به وقوع پیوسته است.