دیدار رئیس څارنوالی استیناف ولایت سمنگان از څارنوالی ابتدایی ولسوالی حضرت سلطان

ago_admin
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۵ - ۱۵:۴۴
samangan

څارونکی نیازمحمد راسخ رئیس څارنوالی استیناف ولایت سمنگان، با برخی از څارنوالان این ریاست در تاریخ ۱۳ حمل سال ۱۳۹۸ خورشیدی، از څارنوالی ابتدایی ولسوالی حضرت سلطان این ولایت، دیدار کرد.

هدف از این دیدار، بررسی اجراآت کارکنان څارنوالی ابتدایی ولسوالی حضرت سلطان، چگونگی عرضۀ خدمات عدلی و میزان رضایت مردم از کارکرد¬های این څارنوالی خوانده شد.

رئیس څارنوالی استیناف ولایت سمنگان، در نشست¬های جداگانه با ولسوال و رئیس محاکم ابتدایی این ولسوالی بر همکاری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه عدلی و قضایی (څارنوالی و محاکم)، تأکید کرد.

در همین حال ولسوال و رئیس محاکم ولسوالی حضرت سلطان از اجراآت څارنوالی ابتدایی این ولسوالی به نیکی یاد کرده و وعدۀ همکاری همجانبه کردند.

آقای راسخ در این دیدار با کارکنان څارنوالی ابتدایی این ولسوالی، اجراآت آنان را بررسی کرده و به منظور انجام بهتر امور و عرضۀ خدمات عدلی بر آنان هدایات لازم داد.