ریاست څارنوالی استیناف ولایت بدخشان ۸۰۶قضیه را ثبت و رسیدگی کرده است

Hussain_admin
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۴ - ۱۳:۵۳

ریاست څارنوالی استیناف ولایت بدخشان ۸۰۶ قضیه را ثبت و رسیدگی کرده است

څارنوالی استیناف ولایت بدخشان در سال مالی ۱۳۹۹به ۸۰۶ قضیه رسیدگی کرده است که از میان آن ۳۸۵ قضیه محول محکمۀ ابتداییه گردیده و ۹۷قضیه به نسبت عدم موجودیت دلایل الزام حفظ شده است. همچنان ۲۹۷قضیه فیصلۀ‌های محاکم را دربر گرفته قطعی و نهایی شده و ۲۷۲مورد دیگر تحت کار این ریاست قرار داشته که در مورد آن به اسرع وقت تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید.

از اثر رسیدگی و اجراآت به این قضایا، ۴ میلیون و ۵۲هزار و ۷۵۴افغانی جریمۀ نقدی به خزانۀ دولت تحویل گردیده است. همچنان وسایط و سلاح‌های مختلف النوع مصادره شده است.

این ریاست در سال روان مالی، از مدیریت محبس،  مرکز اصلاح و تربیت اطفال و نظارت خانۀ این ولایت طور ماهوار دیدن نموده و برای رفع مشکلات قانونی محبوسین اقدامات لازم صورت گرفته است. همچنان به منظور اصلاح و تربیت محبوسین، برنامه‌های کوتاه مدت و دراز مدت آموزشی و حرفه‌ای برای زندانیان، راه اندازی گردیده است.

این څارنوالی در سال مالی ۱۳۹۹، به منظور شفافیت و پیشرفت همواره با نهادهای عدلی و قضایی نشست‌های همآهنگی را برگزار کرده است. همچنان څارنوالی استیناف ولایت بدخشان، نشست‌های همآهنگی  با نهاد‌های محلی، ولسوالان، رؤسای محاکم و قوماندانان امنیۀ ولسوالی‌های این ولایت پیرامون حکومت داری خوب، تطبیق قانون، تأمین عدالت، مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر، مبارزه با خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال و به منظور ارائۀ خدمات بهتر عدلی، راه اندازی نموده و بر همکاری و ایجاد همآهنگی بیشتر میان نهادهای کشفی، عدلی و قضایی (پولیس، څارنوالی و محاکم)، تأکید شده است.

قابل یادآوری است که ۲۵تن از کارکنان مسلکی څارنوالی استیناف ولایت بدخشان برنامه‌های آموزشی ارتقای ظرفیت را نیز فرا گرفته است.