طلاعیه!

Hussain_admin

مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری، در پرتو قوانین نافذهٔ کشور، به منظور تأمین شفافیت و حساب‌دهی؛ جلسات محاکمهٔ متهمین جرایم سنگین فساد اداری را در حضور مردم و رسانه‌ها، بطورعلنی برگزار می‌کند.

به سلسلهٔ جلسات گذشته، قرار است فردا سه شنبه (۲۱ دلو) ۱۳۹۹، ساعت ۸:۳۰ صبح، جلسهٔ علنی محکمه استیناف قوماندان امنیه پیشین ولایت کندز همراه با مدیر پیشین تامینات، آمر پیشین مالی، آمر پیشین تعمیرات این قوماندانی و چند تن دیگر در تالار مرکز عدلی و قضائی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری واقع سرک حوزه ۱۵ پولیس، عقب معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله، برگزار گردد.

بدین‌ وسیله، موضوع غرض اطلاع به رسانه‌ها و مردم غیور افغانستان، ابلاغ گردید.