پنج تن به اتهام انتقال غیر قانونی پول مبلغ ۱۰۲ هزار و ۹۴۵ دالر امریکایی، محاکمه شدند

Ago
دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۰ - ۱۲:۳۲
عدلی

میرویس فرزند سیداحمد مسکونۀ اصلی ولایت نیمروز و فیروز فرزند علی‌احمد، محمدنبی فرزند محمدعلی، علی‌احمد فرزند محمدعلی و عبداللطیف فرزند محمدلایق باشندگان اصلی ولایت غزنی، به اتهام انتقال غیر قانونی پول به خارج از کشور، روز دوشنبه ۲۰ عقرب سال ۱۳۹۸ خورشیدی، در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، مورد محاکمه قرار گرفتند.

بربنیاد اتهام‌نامۀ څارنوال مؤظف، میرویس و فیروز حین انتقال مبلغ ۱۳۶ هزار درهم امارات، ۱۶۷ هزار پول قطری، هشت هزار ریال سعودی و هفت هزار و ۶۰۰ پول بحرینی که جمعاً معادل آن ۱۰۲ هزار و ۹۴۵ دالر امریکایی بالغ می‌گردد را با تبانی هر یک محمدنبی، علی‌احمد و عبداللطیف به کشور امارات متحدۀ عربی (دبی)، در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی به تاریخ هشتم جدی سال ۱۳۹۷ خورشیدی، از سوی موظفین مدیریت عمومی مسافرین گمرک میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی بازداشت و پول‌های  ضبط شده به حضور هیأت به خزانه‌دار کل د فغانستان بانک تسلیم و موضوع جهت پی‌گردعدلی و قضایی افراد مظنون گزارش گردیده است.

څارنوال مؤظف قضیه، پس از تحقیقات همه‌جانبه و ترتیب صورت دعوا، بر اساس اسناد و مدارک علیه متهمین در اتهام انتقال غیر قانونی مبلغ ۱۰۲ هزار و ۹۴۵ دالر امریکایی؛ برای مجازات میرویس، فیروز، محمدنبی، علی‌احمد و عبداللطیف از هیأت جلسۀ قضایی تطبیق مادۀ ۵۰۵، ۵۸، ۵۷ و مادۀ ۵۹ کودجزا را مطالبه کرد.

هیأت قضایی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، میرویس را در اتهام انتقال غیر قانونی پول، مطابق مادۀ ۵۰۵ و ۵۷ کودجزا به پرداخت ۳۶ هزار افغانی جزای نقدی و فیروز، محمدنبی، علی‌احمد و عبداللطیف هر کدام را در اتهام به همین قضیه مطابق مادۀ ۵۰۵ و ۸۵ کودجزا با درنظرداشت مادۀ ۲۰۹ قانون اجراآت جزایی، به پرداخت ۳۵ هزار افغانی جزای نقدی محکوم به مجازات کرد.

 هیأت قضایی این محکمۀ بر مصادرۀ ۷۲ هزار و ششصد و ۷۹.۳۴۸ دالر امریکایی، بربنیاد مادۀ ۵۰۵ کودجزا، نیز حکم صادر نمود.

قابل یاددهانی است که از مجموعۀ پول ضبظ شده مبلغ ۳۲ هزار و ۳۶۷ دالر امریکایی بر اساس حکم هیأت محکمه، برای میرویس متهم قضیه مسترد گردید.

تازه‌ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۳ - ۱۴:۴۱
Background image

لوی څارنوالی ۵۲۶ قضیۀ جنایی را در بخش عسکری در ماه عقرب سال ۱۳۹۸ خورشیدی، ثبت و رسیدگی کرده است

لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان با رعایت قوانین نافذۀ کشور با حفظ بی‌طرفی، استقلالیت و احترام به کرامت انسانی، رعایت حقوق بشری و دسترسی شهروندان به عدالت در ماه عقرب سال روان، ۵۲۶. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۳ - ۲:۵۰
Background image

شاروال ولایت بادغیس، از سوی محکمۀ استیناف مرکز عدلی و قضایی، بری‌الذمه شناخته شد

عبدالقدیر کامران  فرزند عبدالغنی شاروال ولایت بادغیس، از سوی محکمۀ استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، به اتهام تزویر، غدر و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی،. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۲ - ۲۲:۱
Background image

برای ریشه‌کن ساختن فساد اداری، جامعه نیازمند انسجام و بسیج عمومی علیه آن است

این مسأله را خواجه عبدالحق احمدی معاون لوی څارنوال در امور مبارزه با اداری در برنامۀ آموزشی«مبارزه با فساد اداری» که از سوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با همکاری لوی څارنوالی و. . .

برگشت به صفحه اصلی خبرها