پنج تن به اتهام انتقال غیر قانونی پول مبلغ ۱۰۲ هزار و ۹۴۵ دالر امریکایی، محاکمه شدند

ago_admin
دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۰ - ۱۲:۳۲
عدلی

میرویس فرزند سیداحمد مسکونۀ اصلی ولایت نیمروز و فیروز فرزند علی‌احمد، محمدنبی فرزند محمدعلی، علی‌احمد فرزند محمدعلی و عبداللطیف فرزند محمدلایق باشندگان اصلی ولایت غزنی، به اتهام انتقال غیر قانونی پول به خارج از کشور، روز دوشنبه ۲۰ عقرب سال ۱۳۹۸ خورشیدی، در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، مورد محاکمه قرار گرفتند.

بربنیاد اتهام‌نامۀ څارنوال مؤظف، میرویس و فیروز حین انتقال مبلغ ۱۳۶ هزار درهم امارات، ۱۶۷ هزار پول قطری، هشت هزار ریال سعودی و هفت هزار و ۶۰۰ پول بحرینی که جمعاً معادل آن ۱۰۲ هزار و ۹۴۵ دالر امریکایی بالغ می‌گردد را با تبانی هر یک محمدنبی، علی‌احمد و عبداللطیف به کشور امارات متحدۀ عربی (دبی)، در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی به تاریخ هشتم جدی سال ۱۳۹۷ خورشیدی، از سوی موظفین مدیریت عمومی مسافرین گمرک میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی بازداشت و پول‌های  ضبط شده به حضور هیأت به خزانه‌دار کل د فغانستان بانک تسلیم و موضوع جهت پی‌گردعدلی و قضایی افراد مظنون گزارش گردیده است.

څارنوال مؤظف قضیه، پس از تحقیقات همه‌جانبه و ترتیب صورت دعوا، بر اساس اسناد و مدارک علیه متهمین در اتهام انتقال غیر قانونی مبلغ ۱۰۲ هزار و ۹۴۵ دالر امریکایی؛ برای مجازات میرویس، فیروز، محمدنبی، علی‌احمد و عبداللطیف از هیأت جلسۀ قضایی تطبیق مادۀ ۵۰۵، ۵۸، ۵۷ و مادۀ ۵۹ کودجزا را مطالبه کرد.

هیأت قضایی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، میرویس را در اتهام انتقال غیر قانونی پول، مطابق مادۀ ۵۰۵ و ۵۷ کودجزا به پرداخت ۳۶ هزار افغانی جزای نقدی و فیروز، محمدنبی، علی‌احمد و عبداللطیف هر کدام را در اتهام به همین قضیه مطابق مادۀ ۵۰۵ و ۸۵ کودجزا با درنظرداشت مادۀ ۲۰۹ قانون اجراآت جزایی، به پرداخت ۳۵ هزار افغانی جزای نقدی محکوم به مجازات کرد.

 هیأت قضایی این محکمۀ بر مصادرۀ ۷۲ هزار و ششصد و ۷۹.۳۴۸ دالر امریکایی، بربنیاد مادۀ ۵۰۵ کودجزا، نیز حکم صادر نمود.

قابل یاددهانی است که از مجموعۀ پول ضبظ شده مبلغ ۳۲ هزار و ۳۶۷ دالر امریکایی بر اساس حکم هیأت محکمه، برای میرویس متهم قضیه مسترد گردید.

تازه‌ترین اخبار

پنجشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۹ - ۱۷:۳۶
Background image

نشست کمیتۀ مبارزه علیه فساد اداری، شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری برگزار شد

این نشست تحت ریاست څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان با حضور عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، مرستیال لوی څارنوالی در امور تحقیق، مرستیال لوی څارنوالی در امور. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۵ - ۱۲:۳۳
Background image

معاون لوی څارنوال در امور تحقیق از څارنوالی‌های استیناف ولایت کابل، زون شمال، شمال‌شرق وریاست عمومی مبارزه با آزار و اذیت زنان در ادارات عامه و خصوصی، دیدار کرد.

فریداحمد غوری معاون لوی څارنوال در امور تحقیق، از ریاست‌های څارنوالی استیناف ولایت کابل، څارنوالی‌های استیناف زون‌ شمال، شمال‌شرق و ریاست عمومی څارنوالی مبارزه با آزار و اذیت زنان در. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۹ - ۱۱:۵۱
Background image

لوی څارنوالی در شش ماه اخیر ۳۹۹ قضیۀ قاچاق مسکرات و مواد مخدر را ثبت و بررسی کرده است

این قضایا که در سراسر کشور اتفاق افتاده است، در ربع چهارم سال ۱۳۹۸ و ربع اول ۱۳۹۹ خورشیدی، مورد رسیدگی قرار گرفته است. در پیوند به این قضایا، ۴۹۰ تن مشمول پنج خانم و یک تبعۀ خارجی. . .

برگشت به صفحه اصلی خبرها