څارنوالی استیناف ولایت هلمند، ۹۸۹قضیه را در سال مالی ۱۳۹۹، ثبت و رسیدگی کرده است

Hussain_admin
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۲:۴۷

څارنوالی استیناف ولایت هلمند، ۹۸۹قضیه را در سال مالی ۱۳۹۹، ثبت و رسیدگی کرده است

څارنوالی استیناف ولایت هلمند، این قضایا را پس از ترتیب اتهام‌نامه و صورت دعوی، به محاکم محول کرده است. از این میان، مراحل محاکماتی ۲۵۰قضیۀ آن نهایی گردیده و متهمین این قضایا به حبس و جزای نقدی، محکوم شده اند.

این جرایم شامل ۵۴ قضیۀ قتل، ۳۴۳ قضیۀ سرقت، ۲۸ قضیۀ اخلاقی، ۱۸۷ قضیۀ مواد مخدر، ۷۵ قضیۀ ترافیکی، ۴۱قضیۀ فساد اداری، ۶۵ قضیۀ خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال و همچنان ۱۹۶مورد دیگر آن سایر جرایم می باشد.

بیشترین قضایا در این ولایت را جرایم سرقت، تشکیل میدهد. که این قضایا، شامل دزدی مسلحانه، راهزنی، قطاعالطریقی، چپاولگری و اختطاف می باشد.

از اثر اجراآت و رسیدگی به این قضایا، مبلغ ۲۳۸هزار و ۹۰۳ افغانی، بابت جزای نقدی از سوی این ریاست تثبیت و به حساب قطعی دولت واریز گردیده است. همچنان ۱۰ عراده موتر مختلف النوع و ۲ عراده موترسایکل در قضایایی مختلف نیز ضبط شده است.

از مجموع کل بودجه که برای این ریاست تخصیص داده شده، برای نیازها و ضرورت های ریاست څارنوالی استیناف، څارنوالیهای این ولایت به مصرف رسیده که ۹۸  درصد مصارف بودجه آن ریاست را نشان می دهد.

این ریاست در سال روان مالی، از مدیریت محبس، مرکز اصلاح و تربیت اطفال و نظارت خانۀ این ولایت طور ماهوار دیدن نموده و برای رفع مشکلات قانونی محبوسین اقدامات لازم صورت گرفته است. همچنان څارنوالی استیناف ولایت هلمند در سال ۱۳۹۹ خورشیدی، افزون بر نشست‌های همآهنگی با مسوؤلان بخش‌های مختلف این ولایت(نهادهای کشفی، امنیتی و عدلی  و قضایی) برنامه‌های مختلفی را به منظور گزارش‌‌دهی از اجراآت څارنوالی برای شهروندان، همآهنگی با نهادهای غیردولتی، علما، جامعۀ مدنی و آگاهی‌دهی برای مردم نیز راه اندازی کرده است.