پیام ها

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۷/۳۰ - ۹:۴۶

پیام تسلیت رهبری لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی

با نهایت تأسف و تأثر عمیق مطلع شدیم که ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر دو‌شنبه ۲۹/۷/۱۳۹۸  محترم مجتبی "حنیفی " مدیراجرائیه څارنوالی عمومی تحقیق جرایم ریاست څارنوالی استیناف ولایت غزنی، حین بازگشت به سوی خانه در شهر غزنی در یک حملۀ تروریستی، مورد سوءقصد قرار گرفته به شهادت رسیده است . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۲ - ۹:۳۱

پیام تسلیت رهبری لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی

با نهایت تأسف و تأثر عمیق مطلع شدیم که بعد از ظهر یک شنبه 21/7/۱۳۹۸ محترم څارنیار عبدالمومین نصرت، څارنوال ابتدایی شهری ریاست څارنوالی استیناف ولایت غور، حین بازگشت به سوی خانه با برادر محترم شان عبدالغنی، در 15 کیلومتری شهر فیروز کوه در یک حملۀ تروریستی، مورد سوءقصد قرار گرفته به شهادت رسیدند و دو تن دیگر از همراهان شان زخم برداشته است . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۱ - ۱۳:۳

پیام تسلیت رهبری لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان

با نهایت تأسف و تأثر عمیق مطلع شدیم که دیروز مؤرخ ۳۱/۴/۱۳۹۸ مرحوم حکمت‌الله، څارنوال تعقیب قضایی مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی ولایت نیمروز، مورد سوءقصد قرار گرفته و به شهادت رسیده است . . .

شنبه ۱۳۹۸/۴/۱۵ - ۱۳:۳۵

پیام تسلیت رهبری لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان

با نهایت تأسف و تأثر عمیق مطلع شدیم که صبح امرزو ۱۵/۴/۱۳۹۸ عبدالقدیر و کریم‌الله دو تن از کارکنان مرکز عدلی و قضایی مبازه با جرایم سنگین فساد اداری در یک حملۀ تروریستی، در مربوطات حوزۀ پنجم امنیتی- کمپنی کابل، مورد سوءقصد قرار گرفتند که یک تن آنان جام شهادت نوشیده و یک دیگر آنان زخم برداشته است . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۹ - ۸:۳۴

پیام تسلیت رهبری لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان

با نهایت تأسف و تأثر عمیق مطلع شدیم که شب گذشته مؤرخ لیل ۷ بر ۱۳۹۸/3/۸ مرحوم اسدالله باوری، رئیس څارنوالی عسکری ولایت هلمند، در یک حملۀ تروریستی، در ولسوالی شاه جوی ولایت زابل، مورد سوءقصد قرار گرفته و به شهادت رسیده است . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱/۱۷ - ۸:۵۲

پیام تسلیت رهبری ادارۀ لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان

با نهایت تأسف و تأثر عمیق مطلع شدیم که شب گذشته مورخ لیل ۱۶ بر ۱۳۹۸/۱/۱۷ در یک حملۀ تروریستی، مرحوم سید قاسم فرزند سید انور، مدیر اداری ریاست څارنوالی استیناف زون غرب کابل پس از ادای نماز خفتن، حین برگشت به طرف خانه در منطقۀ تنگی سیدان ولسوالی چهار آسیاب، مورد سوء قصد قرار گرفته و به شهادت رسیده است . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۱۳ - ۹:۲

پیام تسلیت رهبری ادارۀ لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان

با نهایت تأسف و تأثر عمیق مطلع شدیم که شب گذشته مورخ لیل  ۱۲ بر ۱۳۹۸/۱/۱۳، مرحوم دوهم بریدمن تمیم فرزند غلام سرور، مدیر بودجۀ آمریت عمومی مالی و اداری مرستیالی لوی څارنوالی در امور عسکری، حین برگشت به طرف خانه از سوی افراد ناشناس در منطقه چهار قلعه چهاردهی ولایت کابل ، مورد سوء قصد قرار گرفته و به شهادت رسیده است . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱/۷ - ۹:۷

پیام تسلیت رهبری ادارۀ لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان

با نهایت تأسف و تأثر عمیق مطلع شدیم که صبح امروز در یک حملۀ ناجوانمردانۀ تروریستی، مرحوم عصمت الله خالقی فرزند عبدالرزاق  څارنوال تحقیق  ریاست څارنوالی مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ولایت کاپیسا ، مورد سوء قصد قرار گرفته و به شهادت رسیده است . . .

شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ - ۹:۱۱

پیام تسلیت رهبری ادارۀ لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان

با نهایت تأسف و تأثر عمیق مطلع شدیم که صبح امروز در یک حملۀ ناجوانمردانۀ تروریستی، مرحوم بریالی برلاس فرزند سلطان‌عزیز څارنوال امنیت عامۀ  ریاست څارنوالی  استیناف ولایت لوگر ، مورد سوء قصد قرار گرفته و به شهادت رسیده است . . .