هشتم مارچ روز جهانی همبستگی زنان؛ گرامی باد!

ago_admin

march 8

رهبری لوی‌څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، ۸مارچ روز جهانی همبستگی زنان را گرامی داشته و این روز را به تمام زنان شجاع کشور تبریک عرض می‌دارد.

هشتم مارچ، یادآور مبارزۀ حق طلبانۀ زنان در راستای دست‌یابی و دفاع از حقوق و از میان برداشتن، تبعیض و بی‌عدالتی‌ها در برابر آنان می‌باشد.

رهبری لوی‌څارنوالی در حالی این روز را گرامی‌ می‌دارد که همواره بر تأمین عدالت در برابر زنان و دست‌یابی به حقوق اساسی آنان تأکید داشته و برای تحقق این امر گام‌های جدی و عملی برداشته است.

ایجاد څارنوالی‌های اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان در ۳۴ ولایت کشور که تمام آن از سوی څارنوالان زن مدیریت می‌شود و افزایش حضور زنان از ۲ درصد به بیش از ۲۲درصد گواه این مدعاست.

حضور معنا دار زنان در ساختار لوی څارنوالی در سطوح مختلف تصمیم‌گیری در مرکز و ولایات کشور، عرضۀ خدمات عدلی این اداره را به‌خصوص برای زنان بیشتر و بهتر از پیش ساخته و باعث افزایش اعتماد زنان نسبت  به کارکرد لوی څارنوالی مرتبط به قضایا به‌ویژه قضایای خشونت علیه زنان شده است.

 این اداره با فراهم‌سازی مشارکت زنان و برنامه‌های مؤثر توانسته است هر سال به هزاران قضیۀ خشونت علیه زنان، رسیدگی نموده و حقوق آن‌ها را تأمین نماید.

لوی‌څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان باورمند به توانایی‌های زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده و حضور آن‌ها را در نها‌د‌های عدلی و قضائی کشور برای تأمین عدالت؛ یک نیاز جدی می‌داند.