بست های خالیهمه بست های موجود

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ - ۱۴:۲۸
Background image

آمریت مالی و اداری - ریاست‌های څارنوالی استیناف ولایات فراه، پکتیکا و ارزگان

هدف(خلاصه)وظایف: مدیریت و نظارت از امور مالی، خدماتی، اداری، پاسخگوئی به اسناد واصله و فراهم آوری تسهیلات اداری و دفتر اداری بخش های ریاست څارنوالی ولایت مربوط . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ - ۱۰:۴۹
Background image

آمریت اداری - ریاست څارنوالی زون غرب بست ۳

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از امور  اداری، تکنالوژی معلوماتی، ثبت قضایا، پاسخگوئی به اسناد واصله، ترتیب و تنظیم دوسیه ها و فراهم آوری تسهیلات اداری و دفترداری تمام بخش های ریاست څارنوالی . . .

بسته شده Show all

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۱۰:۴۳

خانه سامان دفتر ریاست - ریاست اطلاعت و ارتباط عامه

هدف وظیفه:انجام امور پاکی و صفائی، پذیرائی از مهمانان، حفظ و مراقبت از اجناس، اموال وسایل و سایر ملحقات شعبه مربوطه . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳ - ۲۰:۳۱

امر بر صفاکار- ریاست عمومی څارنوالی کنترول ومراقبت

هدف وظیفه:انجام امور پاکی و صفائی،انتقال اسناد و مکاتیب به شعبات مربوطه و حفظ و مراقبت از اجناس، اموال وسایل و سایر ملحقات شعبه مربوطه . . .