تقرری‌های جدید در موبوطات لوی څارنوالی

Ago
Tue, Jan 08 2019 10:52 PM
ago

به أساس پیشنهاد اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا و منظور حكم شماره ٢٢٩٨ مورخ ١٣٩٧/١٠/١٥مقام عالی ریاست جمهوری تقرری های جدید در مربوطات این اداره صورت گرفته است.

١-محترم جمعه گل فرزند مؤمن ماستر حقوق دربست دوم بحیث رئیس څارنوالی استیناف مبارزه با مواد مخدر وقاچاق.

٢- محترم محمد سالم فرزندفضل خدا ماستر حقوق دربست دوم بحیث رئیس څارنوالی ابتدائیه مبارزه با مواد مخدر و قاچاق.

٣- محترم افتخار احمد فرزند كلیم الله لیسانس اكادمی پولیس در بست دوم بحیث رئیس څارنوالی نهائی مبارزه با مواد مخدر و قاچاق.

٤- محترم عبدالحمید فرزند عبدالرحیم لیسانس حقوق در بست دوم بحیث رئیس تحقیق څارنوالی مبارزه با مواد مخدر و قاچاق.

٥- محترم محمد هاشم فرزند غلام نبی لیسانس حقوق در بست دوم بحیث رئیس څارنوالی نظارت بر تحقیق و تنفیذ احكام.

٦- محترم نصیر احمد نور‌بخش فرزند عبدالاحد ماستر حقوق عامه در بست دوم بحیث رئیس مطالعات حقوقی، ریاست عمومی تدقیق و مطالعات .

٧- حسین راموز فرزند سید دیدار‌علی ماستر علوم ارتباطات در بست اول بحیث مشاور لوی څارنوالی در امور ملی .

٨- محترمه زرغونه بنت عبدالله لیسانس حقوق در بست اول بحیث رئیس څارنوالی ستره محكمه جرایم فساد اداری ملكی .

٩- محترم عبدالبصیر فرزند محمد وصال لیسانس حقوق در بست دوم بحیث رئیفس څارنوالی نظارت بر تطبیق فیصله های محاكم.

١٠- محترمه سهیلا بنت نور محمد لیسانس حقوق در بست دوم بحیث رئیس څارنوالی تحقیق جرایم مبارزه با خشونت علیه زنان.

١١- محترم حاجی مراد فرزند عبدالمجید ماستر شرعیات در بست دوم بحیث رئیس څارنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی ذكور.

١٢- محترم عبدالفتاح شفیق فرزند محمد ظاهر لیسانس شرعیات در بست دوم بحیث رئیس څارنوالی كنترول و مراقبت ولایتی.

Latest news

Sun, Jun 16 2019 11:04 AM
Background image

AGO is Investigating the Gen. Ahmadzai’s Claim in the Presence of the Ulema, Media, CSs, AWN, and IWA

Attorney General’s Office (AGO) of the Islamic Republic of Afghanistan called on General Council of Afghan Ulema, Media, Afghan Women Network, Civil Societies, and Integrity Watch. . .

Thu, Jun 13 2019 11:39 PM
Background image

Integrity Watch Afghanistan Praised AGO Achievements

The third round of “National Integration Conference: Open Justice and Public Participation in Justice Institution” was held at GMIC, 13th of June 2019 by Integrity Watch Afghanistan . .. . .

Wed, Jun 12 2019 3:44 PM
Background image

AGO will Implement all the Set-out Indicators by the EU until 2021

A year ago, the European Union (EU) set 13 indicators with 24 related goals for the Attorney General’s Office (AGO) of the Islamic Republic of Afghanistan in the field of Adjustment and. . .

BACK TO NEWS