د جرم داخلي لاملونه

لیکوال: احمدظفر دراني

لنډیز

دا چې جرم یوه بده او مُضره پدېده ده او د تاریخ په اوږدو کې انسانان د مجرمینو د جرمي اعمالو څخه په تکلیف وه او دي، بناً حقوق پوهانو او علماوو د دې بدې او مضري کړنې د علل او عواملو او همدارنګه د مخنیوي په لټه کې شول، د څیړنې په پایله کې د جرم داخلي او خارجي عوامل په کُلي ډول لاسته راځی، هره برخه ډېر فرعي او جزیي عنوانونه لري، موږ هم د دې مقالې عنوان د جرم داخلي عوامل ټاکلي یعنی جرم د دغو څو دلایلو په نظر کې نیولو سره سرته رسېږي، او هره برخه به د دې مقالې په متن او محتوا کې ذکر شي.

بنسټي مفاهیم

جرم، مجرم، علل اوعوامل، نشه‌یي توکي، الکول او وراثت.

د PDF فایل ډاونلوډ