برنامۀ همآهنگی خدمات و رسیدگی اجراآت به منظور تأمین عدالت راه اندازی شد

Ago
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۹ - ۱۴:۸
parwan

این برنامه با حضور څارنیار عبدالحفیظ اصولی رئیس څارنوالی استیناف ولایت پروان، عبدالخلیل فرهنگی مسؤول شفاخانۀ ملکی، آمرطب عدلی، آمرطب شفاخانۀ معتادین، آمرعمومی تحقیق جرایم، څارنوال تحقیق منع خشونت علیه زن و مدیر محبس ولایت پروان برگزار شد. این برنامه روز سه‌شنبه، دوم دلو سال ۱۳۹۷ خورشیدی، در ریاست څارنوالی استیناف ولایت پروان راه اندازی شد.

رئیس څارنوالی استیناف ولایت پروان، با اشاره به حساسیت و جایگاه ارزشمند ارگان‌های عدلی و قضایی صحبت کرده افزود:" هدف مشترک ما خدمت گزاری به مردم افغانستان است. برای عرضۀ خدمات بهتر در راستای تأمین عدالت، باید اجراآت به موقع داشته باشیم."

 آقای اصولی با اشاره به مسؤولان ارگان‌های عدلی و قضایی گفت که در راستای اجراآت پیرامون استعلام‌ها و تعمیل قرارهای قضایی محاکم، تلاش جدی صورت گیرد تا عدالت به گونۀ بهتر تأمین شود.

از سوی دیگر مسؤول شفاخانۀ ملکی ولایت پروان وعده سپرد که از هیچ‌گونه سعی و تلاش در مورد پاسخ به استعلام‌ها و تعمیمل قرارهای قضایی، دریغ نخواهد کرد.