دیدار رئیس څارنوالی استیناف ولایت سمنگان با رؤسای محاکم این ولایت

Ago
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ - ۱۱:۲۹
samangan

څارونکی نیازمحمد راسخ رئیس څارنوالی استیناف ولایت سمنگان، با برخی از څارنوالان این ریاست در تاریخ دهم دلو سال ۱۳۹۷ خورشیدی، با روسای محاکم ابتدایی شهری و استیناف این ولایت، دیدار کرد.

رئیس څارنوالی استیناف ولایت سمنگان، هدف این دیدار را تبادل افکار در بخش اجراآت مسلکی به منظور رسیدگی به موقع دوسیه‌های جزایی، برای دستیابی به قانونیت و عدالت دانست. آقای راسخ همچنان افزود: " از شفاخانه‌های این ولایت و ولسوالی‌های شش‌گانه تقاضا به عمل می‌آوریم که منبعد در مورد قضایا ضرب و جرح، حادثات ترافیکی و تثبیت خساره به گونۀ قطعی، اهل خبره نظر مشخص و دقیق شان را ارائه کنند."

همچنان روسای این ادارات نظریات خویش را در رابطه به زمان جلسات ماهوار برای همآهنگی میان ادارات عدلی و قضای ابراز داشتند.