جرایم خشونت علیه زنان در یک ماه گذشته در ولایت جوزجان، ۴۰درصد کاهش داشته است

ago_admin
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ - ۱۳:۴۰
jawzjan

مسأله‌یی‌که محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان در نشست ماهوار کمیسیون منع شکنجۀ این ولایت بیان کرد. این نشست با حضور والی ولایت جوزجان، رئیس څارنوالی استیناف این ولایت و دیگر اعضای این کمیسیون، روزشنبه ۱۱ حوت ۱۳۹۷ خورشیدی راه اندازی شد.

رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان در این نشست، افزون بر ارایۀ دست‌آوردهای یک‌ ماه اخیر آمریت څارنوالی منع خشونت علیه زن، در مورد چگونگی کاهش جرایم خشونت علیه زنان نیز صحبت کرد. به گفتۀ آقای حکیمی، در یک ماه گذشته در ولایت جوزجان، ۱۰ قضیۀ خشونت علیه زنان ثبت شده است که نسبت به ماه گذشته، ۴۰درصد کاهش را نشان می‌دهد.

رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان تأکید کرد که تمام قضایا به ویژه قضایای خشونت علیه زنان، باید در زودترین زمان و متکی به احکام قانون به دستگاه عدلی و قضایی سپرده شود تا اجراآت قانونی در مورد آن صورت گیرد. به باور وی این مسأله سبب کاهش انواع جرایم، به ویژه جرایم خشونت علیه زنان در جامعه می‌شود.