برنامۀ آگاهی دهی از فعالیت‌ها و اجراآت کاری سال 1397 ریاست څارنوالی استیناف ولایت دایکندی برگزار شد

ago_admin
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ - ۱۵:۳۸
logo

این برنامه با حضور څارونکی غلام‌حیدر صالحی سرپرست ریاست څارنوالی استیناف ولایت دایکندی، والی ولایت، معاون محاکم استیناف، نمایندۀ ریاست امنیت ملی، اعضای شورای ولایتی، رئیس و اعضای شورای علما، متنفذان و فعالان جامعۀ مدنی، روز پنج‌ شنبه ۱۳ جدی ۱۳۹۷ خورشیدی، در هوتل افغان-دوبی این ولایت، برگزار شد.

هدف از برگزاری این برنامه، گزارش دهی از فعالیت‌ها، اجراآت و دست‌آورد‌های ریاست څارنوالی استیناف ولایت دایکندی، به شهروندان این ولایت طی سال ۱۳۹۷ خورشیدی، خوانده شد.

سرپرست ریاست څارنوالی استیناف ولایت دایکندی دراین برنامه گفت که حکومت از آن مردم است و مردم باید از فعالیت‌های حکومت شان مطلع گردند. آقای صالحی افزود: " در گذشته به دلیل این که جریان کشف، تحقیق و تعقیب مجرمان از محرمیت خاص برخوردار باشد با مردم شریک نمی‌شد؛ اما اکنون با تصمیم رهبری جدید لوی څارنوالی، اجراآتی که سلامتی خانواده‌ها و امنیت ملی را به مخاطره نیندازد، با مردم شریک می‌شود."

وی تأکید کرد که نهاد‌های امنیتی که در راستای کشف جرم، تعقیب و گرفتاری مجرمان و مظنونان، ریاست څارنوالی استیناف ولایت دایکندی را همکاری می‌کنند قابل تقدیر می‌باشند.

خدایار کاشفی رئیس منابع بشری ولایت دایکندی، در این برنامه از ریاست څارنوالی استیناف این ولایت و مقام رهبری لوی څارنوالی در راستای تأمین عدالت و فراهم آوری اعتماد مردم نسبت به این نهاد به نیکی یاد کرد و گفت: "تأمین عدالت به رضایت عامه مردم امکان پذیر نیست؛ چون این مسأله با اجبار توأم است، با آن هم مردم این ولایت از اجراآت ارگان‌های عدلی و قضایی راضی هستند." وی در ادامه افزود که هیچ شخص و اداره صلاحیت دخالت در امور مسلکی څارنوالی را ندارد. آقای کاشفی یادآور شد که ادارۀ محلی دایکندی در تمام موارد با ریاست څارنوالی و ارگان‌های کشفی و قضایی همکار است.

بختیار احسانی څارنوال امنیت عامه ابتدائیه، افزون بر ارایۀ گزارش از فعالیت‌ها و اجراآت کاری سال ۱۳۹۷ ریاست څارنوالی استیناف ولایت دایکندی، در این برنامه گفت که ریاست څارنوالی استیناف این ولایت به منظور جلب اعتماد شهروندان نسبت به این ریاست و پی‌گیری قضایای شان شماره‌های تماس رئیس و مدیریت اجرائیه این ریاست را به دست‌رس مراجعه‌کنندگان قرار داده است.

به گفته وی به منظور مبارزه مؤثر با فساد اداری، شماره تماس ریاست څارنوالی کنترول و مراقبت در ریاست څارنوالی استیناف و څارنوالی‌های ابتدائیه ولسوالی‌های این ولایت نصب و در اختیار مردم قرارداره شده است.

بر اساس گزارش ریاست څارنوالی استیناف ولایت دایکندی، این ریاست در سال ۱۳۹۷ خورشیدی، ۹۲۷ قضیۀ جرمی را ثبت و بررسی کرده است.

بر بنیاد این گزارش، ۵۱۴ قضیه پس از ترتیب اتهام‌نامه و صورت دعوی، به محاکم ابتدایی و ۲۴۶ قضیه به محاکم استیناف محول شده و ۵۵۵ قضیه دیگر، نهایی گردیده است.

در این گزارش آمده است که ۶۸ قضیه تحت کار است، ۱۵ قضیه به مراجع مربوط مسترد شده و ۲۲۳ قضیه دیگر نسبت عدم دلایل کافی الزام، حفظ شده است.

طبق آمار ارائه شده در این گزارش، مبلغ پنج میلیون و ۷۲۶ هزار و ۴۲۵ افغانی، بابت جزای نقدی از سوی این ریاست دریافت و به حساب قطعی دولت واریز گردیده است.